nábor

Pravidla | Dívčí hokej

Dívčí a Dievčenský hokej

Informace ze světa dívčího a ženského ledního hokeje, inline hokeje a hokejbalu.

Novinky

16.4.2018 09:41
Turnaj v Roudnici n. L.
Dívčí tým obsadil mezi šesti chlapeckými týmy ročníků 06 a mladšími, třetí místo

6.4.2018 09:47
U17: Dívčí Hokej - Velká Británie
I starší tým našich dívek vyhrál všechny tři zápasy s dívčím výběrem Velké Británie.

6.4.2018 09:45
U14: Dívčí Hokej - Velká Británie
Děvčata zvládka na výbornou všechny tři zápasy s dívčím výběrem Velké Brinánie.

13.4.2017 09:11
Turnaj v Příbrami
Hráčky ročníku 05 a 06 obsadily na turnji v Příbrami 2. místo.

Archiv novinek

Aktuální počet hráček:
911

Pravidla : Pravidla pro nominace a platby

Přihlašování na akce v roce 2019

Platební a storno podmínky

1. Pro rok 2019 je členkou ta hráčka

která dala k dispozici osobní údaje (rodné číslo nebo alespoň datum narození, trvalé bydliště, telefonní a e-mailový kontakt). ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ve výši 500Kč (20€)  není povinný a jeho nezaplacení nikterak neovlivňuje možnou účast hráčky na akcích. Bez uhrazeného ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU nelze využívat levnějšího startovného a nakupovat za výhodnější ceny v internetovém obchodě apod. (viz. K ČEMU SLOUŽÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK A CO SE Z NĚHO PLATÍ).

2.      Jednodenní, dvoudenní i vícedenní akce doma i v zahraničí:

a) Startovné na akci se platí v okamžiku přihlášení hráčky na zmíněnou akci, pokud není v propozicích uvedeno jinak.

b) Hráčky, které nebudou mít zaplaceno, budou jako náhradnice čekat na zařazení do týmu.

c) Bez úhrady celého startovného hráčka nebude zařazena na soupisku.

d) Startovné se nevrací, pokud není místo hráčky „plnohodnotná náhrada". („Plnohodnotná náhrada" je platící hráčka, která nahradí hráčku, která se nemůže zúčastnit.). Úhradou startovného je hráčka závazně přihlášena a případné odhlášení z akce nedává pořadateli akce za povinnost platbu vrátit, či převést na jinou akci.

 

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA PRO NOMINACI A ÚČAST HRÁČEK NA JEDNOTLIVÝCH AKCÍCH

Rezervační systém na akce je zde hlavně z důvodu větší transparentnosti, ale také proto, abyste si mohli zkontrolovat, jestli jsem vaši dceru nezapomněl napsat do soupisky. Již se mi stalo, že jsem na některou z přihlášených dívek zapomněl. Je to vždy nepříjemné a pak mně to dost mrzí. V NOMINACÍCH můžete vše kontrolovat, ale zároveň si také můžete hlídat stav soupisek, abyste dceru stihli zavčas na akci přihlásit.

Systém těchto webových stránek Vám neumožňuje, abyste dceru mohli přímo napsat do soupisky. Pro přihlášení využijte tlačítko „přihlásit na akci" u jednotlivých „nominací". Stejně tak můžete poslat e-mail, nebo SMS přihlásit se touto cestou. Pokud není uvedeno jinak, jsem kontaktní osoba vždy já (SMS na +420 602711091 a MAIL na krcek@divcihokej.cz). Byl bych rád, abyste si vždy zkontrolovali, jestli jsem hráčku do sestavy dopsal. Pokud nebude hráčka po několika dnech uvedena na soupisce, připomeňte mi to. V případech, kdy je již soupiska téměř plná a potřebujete vědět, jestli se do soupisky hráčka dostane, je dobré zavolat a zjistit stav věcí přímo.

Ve většině případů, budou hráčky umisťovány na soupisky podle pořadí, v jakém byly dívky přihlášeny. Zároveň si ale vyhrazuji právo zasáhnout do soupisky a to hlavně z těchto důvodů:

- Výkonnostní (přechod z mini hokeje na velký hokej, ale i ročníky nemusí vždy odpovídat herní realitě  a na TOP turnaje)
- Zdravotní (bez obav se nahlaste jako náhradníci, protože nemoci a zranění ovlivnit neumím)
-  Finanční (v případě, že není zaplaceno startovné nebo s tímto byly problémy v předchozím období)

U většiny akcí bude jedno místo rezervováno pro „nové" hráčky, které se k projektu připojí během sezóny a nemají tak možnost včasné rezervace. Tento projekt je otevřený všem hráčkám bez ohledu na sportovní úroveň a národnost a je důležité, abychom novým hráčkám umožnili operativní začlenění mezi stávající „kmenové" hráčky. To jestli se taková hráčka objeví na soupisce či nikoliv budu vědět vždy nejpozději 5 dnů před akcí. Do té doby budu další zájemkyně uvádět mezi náhradnicemi.

 

PRAVIDLA PRO NOMINACI HRÁČEK NA AKCE

Nominační pravidla vychází z mnohdy nedobrých zkušeností, kdy se hráčky zapsaly na turnaj dlouho dopředu a těsně před akcí se odhlašovaly a následně jsem soupisku týmu složitě a mnohdy na poslední chvíli přeobsazoval. Proto pokud máte-li mít zájem o zařazení Vaší dcery do turnaje (jinou akci), musí každá hráčka uhradit na účet celé startovné. Dokud nebude tato částka připsána na účet, nebudu považovat nominaci na akci za platnou. V případě, že hráčka svoji účast na akci z jakéhokoliv důvodu zruší, startovné se nevrací. Pokud je místo hráčky „plnohodnotná" náhrada, je možné platbu vrátit. „Plnohodnotná náhrada" je platící hráčka, která nahradí hráčku, která se nemůže zúčastnit.

Pokud se hráčka nemůže akce zúčastnit, nebo je její účast ohrožena, ohlásí tuto skutečnost co nejdřív organizátorovi akce, aby se na neúčast hráčky mohl připravit a pokusil se najít náhradníky. Byl bych nerad, aby uvažování rodičů šlo cestou, že když už přijdu o startovné, tak nemusím neúčast na poslední chvíli hlásit.

Bude-li akce zrušena pořadatelem, nebo organizátorem, bude kauce vrácena v plné výši.

Tato pravidla se možná nemusí líbit a mnohdy jsou v tom hráčky či rodiče nevinně. Někdy změní program mateřský klub, jindy zasáhne nemoc. Bohužel celá řada hráček se hlásila víceméně spekulativně a prostě zkoušely, co vyjde. Již se nám stalo, že se hráčka přihlásila, ale bez omluvy nedorazila a později se ukázalo, že na to rodiče prostě zapomněli. Na mně či jiném pověřeném organizátorovi pak bylo, abych zajistil obsazení turnaje bez ohledu na čas a náklady s tím spojené. Většinou se to podařilo, ale tyto problémy chci minimalizovat.

Brankářky mají občas snížené startovné, což při každé akci jiné. Pokud ano, je to uvedeno v informacích u nominace na akci.

Hráčky, které nemají zaplaceny objednané nebo dodané zboží, nebudu zařazovat do akcí, do doby, dokud nebude vše uhrazeno.

Tato pravidla se netýkají případných dlouhodobých soutěží (např. Euro Mini Liga), které se budou řídit vlastními pravidly. Vlastní kritéria má i MEZINÁRODNÍ LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA.


10.1.2018 Pavel Krček


Komentáře k článku

Tento článek je bez komentářů.


Ostatní články v rubrice